دوستان
امجد و حسين
وجه مشترك را فقط در حسن نيت به اشتراك گذاشتند
با وجود فاصله هاي زياد همزاد هم بودند . . . كاش و كاشكي هميشه با هم بودند . . . كاش !
Advertisements