– تو اگر اراده كني، نويسنده‌ي بزرگي خواهي شد، حتي بزرگتر از رمان‌نويس معروف فرانسوي، «بالزاك». فقط به شرطي كه سبك كار او را دنبال كني.

– چطور؟

– ببين، تو از نظر ميزان بدهي، بدهي‌هايت به مراتب بيشتر از «بالزاك» اسن. مي‌ماند سبك كار: «بالزاك» وقتي شروع به نوشتن مي‌كرد، هيچ‌كسي به هيچ بهانه‌اي نبايد مزاحمش مي‌شد. به همين دليل، براي اينكه مزاحمش نشوند، طلبكاران و مأموران اجرايي دادسرا مزاحمش نشوند، تعدادي جعبه و اثاثيه منزل را وسط راهرو مي‌گذاشت تا آنها نتوانند خودشان را به راحتي به اطاق كار او برسانند.

– حرف درست، ولي من آه در بساط ندارم چه برسد به جعبه و لوازم و اثاثيه منزل.

– با اين حساب تو از يك نظر از بالزاك هم بالزاك‌تري!

 

Advertisements